Monthly Archives: juni 2013

Filmpje PVDA-jongeren roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid


Comac, de jongerenorganisatie van de PVDA, lanceert met een filmpje over de GAS-boetes een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid. In het filmpje trokken enkele jongeren naar een aantal steden met absurde GAS-boetes. Door moedwillig een aantal overtredingen op de GAS-wet te doen, wil Comac de absurditeit van de GAS-boetes in te verf zetten.

“Het GAS-systeem is een antidemocratisch en antisociaal systeem waarbij de willekeur overheerst. Het werd vandaag nog versterkt en is een geducht wapen in de handen van de lokale politieke machthebbers”, zegt Line De Witte, woordvoerster voor Comac.

“Het systeem van de GAS-boetes komt erop neer dat de mensen, en in het bijzonder de zwakste groepen in de samenleving, individueel gestraft worden voor maatschappelijke problemen die veroorzaakt worden doordat de overheid haar werk niet doet.”

Zie filmpje

OPROEP BETOGING – We dulden de GAS-wet niet!


OPROEP BETOGING – We dulden de GAS wet niet!

Op spontaan initiatief van enkele verontwaardigde burgers zal er op 29 juni, exact 1 maand na de stemming van de nieuwe GAS-wet, een eerste nationale betoging doorgaan tegen GAS. Deze oproep wordt breed ondersteund door tientallen organisaties. Indien uw organisatie mee wil mobiliseren, geef dan een seintje via tegengasmanif@gmail.com, telnr 0483/042208

Persbericht over de GAS/SAC-betoging op 29 juni 2013


Iedereen is tegen de GAS-boetes… behalve de regering.

 De verlaging van de leeftijd voor Gemeentelijke Administratieve Sancties in de nieuwe GAS-wet, was de druppel die de emmer deed overlopen voor talloze burgers en middenveldorganisaties. Al bijna 1500 Belgen schreven zich daags na de nieuwe wet via Facebook in op een spontane nationale betoging tegen GAS. Toch beslisten de politici te volharden en werd de wet niet geëvoceerd door de senaat, hoewel onder andere de liga voor de mensenrechten hiervoor had gevraagd. De initiatiefnemers van de allereerste betoging tegen GAS roepen daarom iedereen op met bezwaren tegen GAS om de 29e juni  samen op straat te komen.

De belangrijkste bekommernis voor velen is de groeiende intolerantie naar jongerengedrag die eigen is aan de nieuwe wet. Sancties voor het spelen van voetbal op een basketbalterrein, niet correct op een bank zitten, belletje trek, sneeuwballen gooien, …zijn vanaf nu mogelijk voor kinderen vanaf 14 jaar. Kattenkwaad uithalen wordt hierdoor crimineel gedrag en ieder kind een potentiële misdadiger.  jongerenorganisaties, bezorgde ouders en jongeren willen daarom mobiliseren om de politieke wereld eraan te herinneren dat jong zijn geen misdaad is.

Vervolgens is er de willekeur die eigen is aan het GAS-systeem. Volgens verschillende experts zoals de Liga voor Mensenrechten veranderen de gemeentebesturen door GAS in lokale sheriffs. Het systeem stelt de burgers bloot aan de goodwill van lokale besturen die zowel als rechter en partij optreden. De scheiding der machten, het vermoeden van onschuld en andere fundamentele rechten komen daarmee op de helling te staan. Iedere burger heeft volgens ons recht op een gelijke en democratische rechtspraak.

We constateren ook dat GAS wordt ingezet als politiek repressiemiddel. Recent werden in Antwerpen 80 personen aangehouden omdat ze protesteerden voor de hoofdzetel van Monsanto. GAS introduceert een instrument die lokale besturen kunnen gebruiken om protest te criminaliseren wanneer het hen uitkomt. Het recht op vrije meningsuiting en organisatie krijgt daarmee een flinke deuk. Protesteren is voor ons een recht en daarvan zal op 29 juni ook massaal gebruik van worden gemaakt om op een vreedzame manier jong en oud op straat te brengen.

Een andere bezorgdheid is dat door de crisis de gemeentelijke uitgaven sterk toenemen terwijl de inkomsten dalen. De GAS-boetes bieden een mogelijkheid aan de gemeenten om op een enorm asociale manier deze gaten te vullen. In Brussel stad werd in de recente begroting berekend een investering van 1 253 000€ in het aanpakken van “overlast”  3 000 000€ aan inkomsten kan genereren. Dit toont aan dat er een reëel risico bestaat dat GAS gebruikt zal worden om budgettaire tekorten op te lossen.

Het GAS-systeem brengt meer problemen met zich mee dan oplossingen. GAS lost de bepaalde maatschappelijke problemen namelijk helemaal niet op, ze criminaliseert ze alleen. De samenleving heeft nood aan sociale oplossingen voor sociale problemen. Wij, jongeren, ouders, burgers en activisten kiezen voor een open en sociale samenleving waar de oorzaken preventief worden aangepakt, niet één van intolerantie, verzuring en repressie

Iedereen die één van deze bekommernissen deelt, roepen we op om mee tegengas te geven op 29 juni, 14u aan het Centraal Station in Brussel.

De initiatiefnemers willen het niet bij een eenmalige manifestatie laten en kondigen nieuwe acties aan na de zomervakantie. Een 2e nationale betoging is reeds gepland na de zomervakantie op 26 oktober.

Contact persverantwoordelijke:

NL: Mathias Vander Hoogerstraete    0483042208
FR: Thomas Englert     0479329541

Hilarische mail aan Milquet inzake GAS-boetes


De Facebookgroep ‘Stuur eens een mailtje naar minister Milquet‘ roept op om minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet te vragen de reglementen van de 589 gemeentes en 195 politiezones op te sturen. De Vlaamse toneelregisseur, journalist, acteur en ‘perfesser Gensch’ Freek Neirynck was één van de velen die er gevolg aan gaf. Hij stuurde een mail naar de minister. Daarin stelt hij een verantwoordelijke burger te zijn en roept hij haar op hem te helpen bij het vermijden van GAS-boetes in heel het land. Hieronder de brief:

Lees verder.

Bekijk zeker ook onze pagina waar de politiereglementen staan opgelijst: Politiereglementen.

Bron: Het Laatste Nieuws