Monthly Archives: september 2013

Blijven tegenGAS geven (platformtekst)


Ondanks het ongezien protest van 213 middenveldorganisaties stemde een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een uitbreiding van de GAS-wetgeving. Lokale besturen kunnen nu de leeftijd voor een GAS-boete verlagen naar 14 jaar, de toepassingsgebieden uitbreiden, een plaatsverbod invoeren en de boetes verhogen. Wij blijven ons echter verzetten tegen de asociale GAS-wetgeving.

We willen ons verzetten tegen het parallelle en onbeheersbare systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties.  Er is nood aan extra middelen voor een onafhankelijk en toegankelijk rechtssysteem en er dient werk gemaakt te worden van echte sociale oplossingen op sociale problemen als overlast.

Leve de scheiding der machten!

Het GAS-systeem wringt grondig met het democratisch principe van de scheiding der machten. In de organisatie van de Gemeentelijke Administratieve Sancties is de gemeente rechter en partij: het lokale bestuur bepaalt niet alleen het reglement, het is ook de werkgever van de sanctionerende ambtenaar, en vaak ook van de vaststellend ambtenaar. Deze “lokale juridische macht” is niet onafhankelijk. Wij willen alvast de fundamenten van de democratie en de rechtstaat niet zomaar opgeven. 

Stop de willekeur!
Lokale besturen krijgen door GAS de ruimte om zelf te bepalen wat overlast is en wat niet. Dat leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid tussen inwoners van verschillende steden en gemeenten. Vaststellende en sanctionerende ambtenaren krijgen een te grote vrijheid om overlast te interpreteren. Gecombineerd met een onduidelijkheid over wat nu waar strafbaar is, leidt dit tot een samenleving met teveel ruimte voor willekeur.

Jong zijn is geen misdaad!

De laatste uitbreiding van de GAS-wetgeving biedt de gemeentes de mogelijkheid om de leeftijd nog verder te verlagen van 16 naar 14 jaar. Garanties voor de Jeugdbescherming worden verlaten zonder enig effectief onderzoek naar de noodzaak hiervan. We weigeren mee te stappen in een samenleving die normaal gedrag van jongeren (spelen, roepen, rondhangen …) crimineel benaderd.

 

Sociale problemen vragen sociale oplossingen!

Het GAS-beleid maakt het maar al te gemakkelijk om met GAS-boetes sociale rechten met de voeten te treden. Maatschappelijk kwetsbare groepen die om verschillende redenen meer gebruik maken van de publieke ruimte, lopen ook het meeste risico om beboet te worden met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Bestraffen van de armoede is niet alleen nefast voor de geraakte groepen, maar het biedt vooral ook geen oplossing voor de eigenlijke maatschappelijke problemen. Er is nood aan bredere sociale oplossingen die de echte wortels van overlast aanpakken.

 

Recht op sociale actie

De GAS-wetgeving zet ook het recht op vrije meningsuiting onder druk. De GAS-wetgeving dreigt de mogelijkheid te beperken om zich vrij te begeven in de openbare ruimte, om samen te komen en om een mening te uiten. De GAS mag niet gebruikt worden om dit fundamenteel recht te beknotten. Het recht op actie en organisatie komt door GAS in gevaar.

 

Nieuwe actie zorgt voor druk op de lokale ketel 

Nieuwe actie is nodig. Dit najaar brengen steden en gemeente hun lokale GAS-reglement in overeenstemming met de nieuwe, uitgebreide GAS-wetgeving. Het ideale moment om op lokaal niveau het GAS-reglement tegen het licht te houden. Maar er is meer nodig.  Om te wegen op de lokale debatten nodigen we iedereen uit om mee te manifesteren tegen de huidige GAS-wetgeving.

De discussie gaat niet alleen  over absurde  verboden om broodjes te eten op de kerktrap of sneeuwballen te gooien: het gaat over de fundamentele vraag hoe we onze samenleving willen vorm geven. 

Verspreid deze oproep in jullie netwerk.

 

Gegevens manifestatie.

 

 

 

 

GEZOCHT: GAS SLACHTOFFER


Het Masereelfonds en de Liga voor Mensenrechten zijn bereid mensen te ondersteunen die slachtoffer zijn van een gemeentelijke administratieve sanctie en die akkoord gaan om tot het einde te procederen om dergelijke sanctie als strijdig met fundamentele rechtsprincipes te laten veroordelen.

Bent u zelf een GAS-slachtoffer of kent u iemand die er slachtoffer van is en bereid is te procederen, breng hem dan in contact met ons. Juristen van de Liga zullen dan met de persoon in kwestie de zaak bespreken en afhankelijk van hun oordeel starten we dan al dan niet een procedure op.

02/569 76 36 of brussel@masereelfonds.be

Mechelen schrapt absurde GAS-boetes


De stad Mechelen gaat een aantal absurde GAS-boetes schrappen uit het politiereglement. Ook de GAS-boetes voor minderjarigen worden geschrapt. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.Lees hier verder.

DE BURGEMEESTER GAS-DEBATTEN


AALST – Het grote GAS-debat

*   Woensdag 25 september 2013, 20.00 uur

*   Trefcentrum De Nieuwbeek, Nieuwbeekstraat 35, 9300 Aalst

Hoe wil en zal Aalst de gemeentelijke administratieve sancties toepassen en kunnen we daarmee akkoord gaan? Deelnemers aan het debat zijn

Christoph D’Haese (Burgemeester N-VA); Ann Van Der Steen (Schepen, Spa); Raf Vermeiren (Cd&V); Paul Nijs (GROEN); Johan Stylemans (VLD). Moderator: Johan Velghe

Org.: Masereelfonds Nieuwbeek i.s.m. Animo en trefcentrum Nieuwbeek

ANTWERPEN – Antwerpen, een GAS(t)vrije stad? Debat over Gemeentelijke Administratieve Sancties in Antwerpen

*   Dinsdag 1 oktober 2013, 20.00 uur

*   Zaal De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen; gratis; info en inschrijven: 03 226 36 32 of antwerpen@masereelfonds.be

Panelleden zijn: Liesbet Homans (NVA, bevoegde schepen, onder voorbehoud), Tom De Schepper (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Freya Piryns (gemeenteraadslid voor Groen) en Jos Vander Velpen (Liga voor Mensenrechten). Johnny Vansevenant (VRT) leidt het debat in goede banen.

Org.: Masereelfonds Antwerpen-Centrum i.s.m. ACV, Broederlijk Delen, Chiro, CommOn Antwerpen, Hand-in-hand, Humanistische Vrijzinnige Vereniging Antwerpen, Kras Jeugdwerk, Motief, Pax Christi/Vredesweek, PVDA-Antwerpen, Samenlevingsopbouw, Scouts en Gidsen Vlaanderen, stRaten-generaal, TegenGAS, VOS en Vredesactie

HASSELT – Het Hasselt geeft GAS debat. Hoe zit het met GAS in Hasselt? Debat.

*   Donderdag 10 oktober 2013, 20.00 uur

*   VOC, A.Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt; Info: 011/27.50.32, www.masereelfonds.be

Panelleden: Hilde Claes (burgemeester), Erik Vreven (straathoekwerk), Paul Pataer (Liga voor Mensenrechten), iemand van de Chiro. Gespreksleider: Guy Hoeven (docent communicatie)

Org.: Masereelfonds Hasselt i.s.m. Hasseltse Vrijzinnige Humanisten, Chiro en Vermeylenfonds

OOSTENDE – GAS in Oostende? Nodig en welkom of, bij nader inzien, toch liever niet? Debat

*   Woensdag 16 oktober 2013, 19.30 uur

*   Dienstencentrum De Boeie, Kerkstraat 35, 8400 Oostende; prijs: 2 euro/4 euro

Panelleden: Jean Vandecasteele (burgemeester Oostende), Paul Pataer (Liga voor Mensenrechten), Mathias Vander Hoogerstraete (TegenGas), Rémy Bonny (Jong Groen). Stefaan Kerger (journalist Focus TV) leidt het gesprek in goede baan.

Org.: Masereelfonds Centrum Bob Claessens i.s.m. Liga voor Mensenrechten, TegenGas e.a.

BRUGGE – GAS in Brugge. Nodig en welkom of, bij nader inzien, toch liever niet.

*   Woensdag 23 oktober 2013, 20.00 uur

*   De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge

Panelleden: Renaat Landuyt (burgemeester), Paul Pataer (Liga voor Mensenrechten),  Matti Vandemaele (ex-stafmedewerker Ambrassade). Gespreksleider: Karel Vandenberghe (Focus wtv/ gevraagd).

Org.: Masereelfonds Brugge-Kern i.s.m. Liga voor Mensenrechten

DILBEEK – GAS in Dilbeek Ja graag, of toch liever niet? Debat

V         Woensdag 6 november 2013, 20.00 uur

M         Café Den Tat, Kalenbergstraat 9, 1700 Dilbeek; prijs: 4 euro/6 euro; vooraf inschrijven aangeraden: 02/502.38.80 of brussel@masereelfonds.be

Panelleden: Willy Seghers ( burgemeester, gevraagd), Ivo Flachet (Progress Lawyers Network), panel nog in verdere voorbereiding. Gespreksleider: nog gezocht.

Org.: Masereelfonds Dilbeek-vorming i.s.m. Tatwala, LIga voor Mensenrechten e.a.