Monthly Archives: oktober 2013

Bepaal mee het beleid in uw stad of gemeente


Nu de GAS-wet federaal werd goedgekeurd kunnen de steden en gemeenten ze lokaal doorvoeren. Een strengere nationale GAS-wet hoeft nog niet meteen de start te betekenen van een nieuw en repressiever GAS-beleid in je eigen stad of gemeente. Elk lokaal bestuur tekent namelijk zelf een GAS-beleid op maat uit en bepaalt hoe ver het hierbij wil gaan. Kiezen zij straks voor GAS-boetes aan 14-jarigen? Verhogen zij het bedrag van de boetes? Of voorzien ze in een plaatsverbod? Het zijn vragen waar de gemeenteraad zich dient over te buigen. Als burger kan je inspraak hebben in wat er op de gemeenteraad besproken wordt. Dit kan je doen via een ‘burgerinitiatief’. We hebben een praktische bundel samengesteld die van a tot z uitlegt hoe je zo een burgerinitiatief op poten zet.

De GAS-discussie is op z’n zachts gezegd omstreden. Ook binnen de lokale besturen zelf bestaan er heel wat uiteenlopende visies, de één al kordater dan de andere. Van die interne onenigheid dienen wij – de burger of het verenigde middenveld – nu gebruik te maken om GAS op de lokale politieke agenda te plaatsen met één duidelijke eis: hou de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties binnen redelijke perken! Burgers kunnen hierbij ook zelf hun invloed laten gelden. Daartoe staan hen een aantal inspraak- en participatiemogelijkheden ter beschikking. Zo kunnen ze via een handtekeningenactie ‘voorstellen van burgers’ op de agenda van de gemeenteraad plaatsen én die tijdens de zitting toelichten. De Liga voor Mensenrechten wil via deze bundel een startpakket aanreiken om jou of jouw organisatie concreet op weg te helpen naar een geslaagd burgerinitiatief in uw stad of gemeente. Het is een vorm van directe participatie van burgers aan het gemeentelijk beleid. Het is bovendien politiek opportuun om lokale politici en partijen te bewegen tot individuele stellingname omtrent GAS-boetes.

Slechts een honderdtal handtekeningen kunnen volstaan om de richting van het GAS-beleid in uw stad of gemeente mee te bepalen. En omdat GAS ons allen aanbelangt is burgerlijke actie niet alleen zinvol, maar ook hoogst noodzakelijk én haalbaar! Download het startpakket en start jouw lokale actie op.

Neem dus initiatief. Een burgerinitiatief! Download hier: Burgerinitiatief

3 redenen om tegen GAS-boetes te blijven


Wedden dat het niet aan deze zachte herfst ligt, maar aan stijgende verkiezingskoorts: alle GAS-burgemeesters worden mild. Je kan zowaar van een charmeoffensief gewagen. GAS wordt niet meer verdedigd met spierbaltaal maar bijna als excuus. Lees hier het volledig artikel.

Minder GAS boetes na debat met jongeren


Na een debat over GAS-boetes zaterdag, heeft de stad Kortrijk beslist om het reglement te versoepelen. De meest opvallende maatregel is de komst van een volksbevraging over gras afrijden op zondag. Als de meerderheid van de Kortrijkzanen dat wil, dan verdwijnt het verbod. Lees hier verder.

Burger steeds vaker in beroep tegen GAS-boetes


Zo’n tweeduizend jongeren lieten zaterdag in Brussel van zich horen om te protesteren tegen de GAS-boetes. Het protest tegen die boetes neemt stilaan toe, en dat is broodnodig, vindt oud-vrederechter Jan Nolf. Lees hier verder.

Betoging tegen “willekeur” GAS-boetes


In Brussel hebben zo’n 2.000 jongeren gedemonstreerd tegen de GAS-boetes, de gemeentelijk-administratieve sancties. De betogers verzetten zich tegen de “willekeur en het ondemocratisch karakter van de GAS-boetes”. Aan de betoging namen vooral linkse groeperingen deel. De manifestatie verliep erg luidruchtig maar zonder incidenten. Lees hier het volledig artikel. 

20 organisaties willen een “GAS-vrij” Gent


In Gent zijn zo’n 20 organisaties een campagne tegen de GAS-boetes begonnen. Ze verspreiden 20.000 raamaffiches met de oproep om Gent “GAS-vrij” te maken. Ze vinden de boetes asociaal en willen niet dat het systeem nog wordt uitgebreid. Lees hier verder