Monthly Archives: mei 2014

Burgemeester Wervik verdient een GAS-blaam


‘Zolang de burgemeester inzake GAS-boetes het mooie weer maakt, zal het altijd willekeur en misbruik blijven regenen. Noch de wet, noch het uitvoeringsbesluit verleent immers enige waarborg van onafhankelijkheid aan de GAS-sanctionerend ambtenaar. Het Wervikse GAS-dossier, maakt dit op brutale wijze duidelijk’, stelt justitiewatcher Jan Nolf. Lees hier verder.

Brussels memorandum


Het Brussels GAS-platform organiseerde het voorbije voorjaar 4 debatten over Gemeentelijke Administratieve sancties, met als rode draad: “zin en onzin van GAS, geef alternatieven een kans”.

1.      Laat rechters recht spreken: over de juridische aspecten van GAS

2.      Burgerlijk of burgerlijk ongehoorzaam: over de gevolgen van GAS voor het recht op sociale actie

3.      Sluikafval en afvalbeleid: over de mogelijke bijdrage van GAS aan de netheid van de stad

4.      Hoe openbaar is de openbare ruimte: kan een goede en overlegde inrichting van de openbare ruimte GAS overbodig maken?

Op basis van deze 4 debatten schreef het platform een memorandum met enkele aanzetten en voorstellen tot preventieve alternatieven op de bestraffende GAS-boetes. Lokale overheden zien in het GAS-systeem een ideaal middel om overlastfeiten vast te stellen en te sanctioneren. Maar zetten ze naast het bestraffen ook genoeg in op preventieve maatregelen ter voorkoming van die overlast? 

Dit memorandum is in de eerste plaats bedoeld om de Brusselse regering en de besturen van de negentien Brusselse gemeentes te inspireren en te laten nadenken over het waarom van de GAS en de manier waarop het systeem wordt toegepast. In de tweede plaats vraagt het Brussels GAS-platform dat het debat over dit memorandum ook federaal gevoerd wordt gezien de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op dat niveau. Lees hier het memorandum : 140512_memorandum brussels gasplatform

150 Belgische organisaties schrijven eerste regels regeerakkoord


Kort voor de moeder aller verkiezingen sloegen 150 Nederlandstalige en Franstalige middenveldorganisaties de handen in elkaar tegen de Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS). In een brief vragen ze parlementsleden de GAS-wetgeving grondig te evalueren en de expertise van het middenveld daarbij niet te vergeten. Ze bieden nu alvast een kant-en-klare passage aan voor het regeerakkoord.

Op 30 mei 2013 stemde een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een uitbreiding van de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dat gebeurde ondanks het ongeziene protest van 213 middenveldorganisaties. Sinds 1 januari 2014 kunnen lokale besturen de leeftijd voor een GAS-boete verlagen naar 14 jaar, de toepassingsgebieden uitbreiden, het recht op collectieve actie inperken, een plaatsverbod invoeren en de boetes verhogen.

Springlevend

Ondertussen kozen een aantal lokale besturen om in te gaan op deze uitbreiding, maar het middenveld blijft zich openlijk verzetten. Jeugdraden en lokale bewegingen gingen en gaan in discussie met lokale besturen, er waren publieke debatten, lokale en nationale acties. Met de steun van vele middenveldorganisaties dienden de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, de Liga voor Mensenrechten en de drie vakbonden een verzoekschrift in om de GAS-wetgeving bij het Grondwettelijk Hof nietig te verklaren. Er gaat amper een week voorbij zonder dat een absurde toepassing van de huidige wetgeving gehekeld wordt in de nationale pers. Kortom: het verzet tegen de GAS-wetgeving is springlevend.

Regeerakkoord

De 150 organisaties, aan beide kanten van de taalgrens, spreken klare taal: het nieuwe federaal parlement moet de GAS-wetgeving herbekijken en hierbij de inzichten en expertise van het brede middenveld ernstig nemen.

Om dit mogelijk te maken zij zich sterk dat deze intentie wordt opgenomen in het volgende regeerakkoord. Zij geven hiervoor alvast een aanzet: “Het federale parlement zal, met betrokkenheid van het middenveld, de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties grondig evalueren naar haar verenigbaarheid met de fundamentele rechten en vrijheden.”

Einde persbericht

Noot voor de redactie

De brief is te downloaden op de site van de FOV, Federatie sociaal-cultureel werk:

http://www.fov.be/brief_GAS.pdf

Contact persoon

Bart Van de Ven              (0475 77 38 58)

Coördinator Het werkt! Ҫa Marche

info@nl-fr.be

Ondertekende organisaties

Voor het Nederlandstalige middenveld:

ABBV-Jongeren, ABVV-FGTB, ACLVB, Acod Cultuur, ACV-jongeren, ACW, Arktos, Attac Vlaanderen, August Vermeylenfonds, Awel, BBTK-Antwerpen, Bond Zonder Naam, Buurtwinkel, C.H.I.P.S., CDF, Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn, Child Focus, Chirojeugd Vlaanderen, CJP, Comac, Crefi, D’BROEJ, De Ronde Tafel van Socialisten, Democratie 2000, Formaat, Forum voor Amateurkunsten, FOS Open Scouting, FOV, FreeZbe, Geneeskunde van het volk, Gezinsbond, Grafitti, GRIP, Groep Intro, Het Werkt – ça Marche, Hujo, JAK, JES, Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel, JNM, Jong & Van Zin, Jonggroen, Jongsocialisten, KAJ, Kazou, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Kinderrechtencommisariaat, Kinderrechtenhuis, Kinderrechtswinkel, Kiyo, KSJ-KSA-VKSJ, Kunstwerkt, KWB, Liga voor Mensenrechten, Links Ecologisch Forum, Masereelfonds, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, Onafhankelijk Leven, Plan België, PROGRESS Lawyers Network, Riso Vlaams-Brabant, ROJM, Samenlevingsopbouw Brussel, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Jeugdhulp, Straathoekwerk Vlaanderen, stRaten-generaal, TegenGAS, T’hope, Trage Wegen, Uit De Marge, Unicef, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Via Libre, Villanella, Vlaams ABVV, Vlaamse Jeugdraad, Vormingplus Kempen, Vredesactie, Jong, LEJO, Motief, WMKJ Chambéry, Welzijnszorg

 

Voor het Franstalige middenveld:

Abaka, Agir pour la Paix AMO Droit des Jeunes, AMO Graine, Les CEMEA, Samarcande, AMO bruxelloises, AMO 24h/24, AMO CIAC, AMO Inter-Actions, AMO N.O.H., AMO Rythme, asbl GRATTE, asbl seuil, CJC, CODE, COJ, Collectif pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance, Conseil de la Jeunesse, Coordination-CRH, Défense des enfants – International Belgique, écolo j, F.C.J.M.P. asbl , Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone, Fédération Nationale des Patros, Festival enfance, Globule’In AMO, infor Jeunes asbl, Infor’Jeunes Bruxelles, JDJ, Jeunes CSC, Jeunes FDF, jeunes-fgtb, Jeunesse et Droit, JFDF, La Ligue des droits de l’Homme, la Ligue des familles, Latitudes Jeunes, Les AMO de Bruxelles, Aide à la Jeunesse, Les Faucons Rouges, Les Guides Catholiques de Belgique, Les Scouts, Les Scouts pluralists, MJ Arlon, Mouvement Ouvrier Chrétien, Plateforme StopSAC.be, Service Droit des Jeunes, SOS Jeunes, Quartier Libre.

Brief Vlaamse jeugdraad 

[ klik hier om de naam en het adres van de bestemmeling in te voegen ]

Contactpersoon: Lander Piccart

Tel:025511350

E-mail:voorzitter@vlaamsejeugdraad.be

Datum: 15 mei 2014

Plaats: Brussel

Evaluatie Gemeentelijk Administratieve Sancties in het regeerakkoord.

Geachte,

Op 30 mei 2013 stemde een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een uitbreiding van de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dat gebeurde ondanks het ongeziene protest van 213 middenveldorganisaties. Sinds 1 januari 2014 kunnen lokale besturen de leeftijd voor een GAS-boete verlagen naar 14 jaar, de toepassingsgebieden uitbreiden, het recht op collectieve actie inperken, een plaatsverbod invoeren en de boetes verhogen.

Ondertussen kozen een aantal lokale besturen om in te gaan op deze uitbreiding, maar het middenveld blijft zich openlijk verzetten. Jeugdraden en lokale bewegingen gingen en gaan in discussie met lokale besturen, er waren publieke debatten, lokale en nationale acties. Met de steun van vele middenveldorganisaties, dienden de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, de Liga voor Mensenrechten en de drie vakbonden een verzoekschrift in om de GAS-wetgeving bij het Grondwettelijk Hof nietig te verklaren. Er gaat amper een week voorbij zonder een absurde toepassing van de huidige wetgeving gehekeld wordt in de nationale pers. Kortom: het verzet tegen de GAS-wetgeving is springlevend.

Op 25 mei kiezen we nieuwe parlementen en daarna wordt een nieuwe regering gevormd. We willen dat het nieuwe federaal parlement de GAS-wetgeving herbekijkt en dat men de inzichten en expertise van het brede middenveld hierbij ernstig neemt. Om dat mogelijk te maken is het wenselijk dat deze intentie ook wordt opgenomen in het volgende regeerakkoord. Daarvoor willen we in de aanloop naar de verkiezingen, met het brede middenveld, druk uitoefenen op de politieke partijen.

Wij vragen dat de partijen die de volgende federale regering vormen alvast deze passage opnemen in het regeringsakkoord: “Het federale parlement zal, met betrokkenheid van het middenveld, de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties grondig evalueren naar haar verenigbaarheid met de fundamentele rechten en vrijheden.”

 

Met een vriendelijke groet,

In naam van de ondertekenaars (Zie Achteraan)

Lander Piccart

Voorzitter Vlaamse Jeugdraad

Voor het Nederlandstalige Middenveld:

ABBV-Jongeren, ABVV-FGTB, ACLVB, Acod Cultuur, ACV-jongeren,  ACW,  Arktos, Attac Vlaanderen,

August Vermeylenfonds, Awel, BBTK-Antwerpen, Bond Zonder Naam, Buurtwinkel, C.H.I.P.S.,

CDF, Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn, Child Focus, Chirojeugd Vlaanderen,

CJP, Comac, Crefi, D’BROEJ, De Ronde Tafel van Socialisten, Democratie 2000, Formaat,

Forum voor Amateurkunsten, FOS Open Scouting, FOV, FreeZbe, Geneeskunde van het volk,

Gezinsbond, Grafitti, GRIP, Groep Intro, Het Werkt – ça Marche, Hujo, JAK, JES,

Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel, JNM, Jong & Van Zin, Jonggroen, Jongsocialisten, KAJ, Kazou,

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Kinderrechtencommisariaat, Kinderrechtenhuis,

Kinderrechtswinkel, Kiyo, KSJ-KSA-VKSJ, Kunstwerkt, KWB, Liga voor Mensenrechten,

Links – Ecologisch Forum, Masereelfonds, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede,

Onafhankelijk Leven, Plan België, PROGRESS Lawyers Network, Riso Vlaams-Brabant, ROJM,

Samenlevingsopbouw Brussel,  Scouts en Gidsen Vlaanderen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,

Steunpunt Jeugdhulp, Straathoekwerk Vlaanderen, stRaten-generaal, TegenGAS, T’hope, Trage Wegen,

Uit De Marge, Unicef, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Via Libre, Villanella, Vlaams ABVV,

Vlaamse Jeugdraad, Vormingplus Kempen, Vredesactie, Jong, LEJO, Motief, WMKJ Chambéry, Welzijnszorg

Voor het Franstalige Middenveld:

Abaka, Agir pour la Paix AMO Droit des Jeunes, AMO Graine, Les CEMEA, Samarcande, AMO bruxelloises, AMO 24h/24, AMO CIAC, AMO Inter-Actions, AMO N.O.H., AMO Rythme, asbl GRATTE, asbl seuil, CJC, CODE, COJ, Collectif pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance , Conseil de la Jeunesse, Coordination-CRH, Défense des enfants – International Belgique, écolo j, F.C.J.M.P. asbl , Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone, Fédération Nationale des Patros, Festival enfance, Globule’In AMO, infor Jeunes asbl, Infor’Jeunes Bruxelles, JDJ, Jeunes CSC, Jeunes FDF, jeunes-fgtb, Jeunesse et Droit, JFDF, La Ligue des droits de l’Homme, la Ligue des familles, Latitudes Jeunes, Les AMO de Bruxelles – Aide à la Jeunesse, Les Faucons Rouges, Les Guides Catholiques de Belgique, Les Scouts, Les Scouts pluralists, MJ Arlon, Mouvement Ouvrier Chrétien, Plateforme StopSAC.be, Service Droit des Jeunes, SOS Jeunes, Quartier Libre, 

Zo omzeil je GAS-boetes op de meest absurde manieren


Belletje trek aan je eigen deurbel in Mechelen, 72 uur lang in drie verschillende tentjes kamperen in Destelbergen of niet-versterkte luide muziek maken in Neerpelt. Satirische nieuwswebsite De Raaskalderij trekt deze week het Vlaamse land rond om in een reeks hilarische filmpjes de absurditeit van de GAS-boetes aan de kaak te stellen. Lees hier verder;

Ik wacht niet langer, hier is mijn limitatieve lijst voor GAS-boetes


“Tot vandaag, enkele dagen voor de verkiezingen, heb ik – op een enkeling na – geen signalen ontvangen dat de partijen die de GAS-wetgeving hebben goedgekeurd in de Kamer een limitatieve lijst voor GAS willen opstellen. Daarom heb ik besloten het heft in eigen handen te nemen en zelf een limitatieve lijst op te stellen.”   lees hier verder

Orry Van de Wauwer, Regiovoorzitter JONG CD&V Voor- en Noorderkempen

Kinderen zijn geen light-boefjes


De stad Gent besliste weliswaar om de leeftijdsgrens voor GAS-boetes niet te verlagen, maar burgemeester Daniël Termont (sp.a) en schepen Elke Decruynaere (Groen) bedachten iets anders: een eigen sanctiesysteem in voor álle kinderen, zónder leeftijdsgrens. Gents PVDA-voorzitter en Oost-Vlaams Kamerlijsttrekker Tom De Meester wist niet wat hij hoorde. Hij schreef volgend antwoord. Lees hier