GAS-debatten

(BURGEMEESTER) GAS-DEBATTEN

Helaas, alle lokale  (burgemeester)debatten zijn voorbij. We laten opnieuw van ons horen in voorjaar 2014 n.a.v. de federale verkiezingen.

Masereelfonds en Liga voor Mensenrechten organiseren samen met tal van andere organisaties lokale debatten over GAS.

Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS genoemd, staan volop in de actualiteit. De belangenbehartiger van het sociaal-cultureel werk FOV en de sociaal-culturele bewegingen reageerden al op de voortschrijdende criminalisering van sociale acties. Sommige gemeentebesturen geven aan dit repressieve instrument nog meer te willen gebruiken, andere besturen pleiten dan weer voor terughoudendheid.

Het Masereelfonds en de Liga voor Mensenrechten zetten met sociaal-culturele jeugd- en volwassenenverenigingen lokale debatten over GAS op poten. Dit initiatief is ontstaan vanuit de idee dat afdelingen van de vele verenigingen lokaal een publiek debat/ panelgesprek/ ontmoeting zouden organiseren tussen vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, de lokale politie of sociale diensten en mensen uit het middenveld om te spreken over de wenselijkheid van GAS in de gemeente en in de samenleving.

In de gesprekken staan zes bekommernissen centraal:

  1. het recht om jong te zijn (en b.v. om te mogen spelen in openbare ruimte);
  2. de democratisch fundamenteel noodzakelijke scheiding tussen de machten, in dit geval tussen uitvoerende en rechterlijke macht (mag een bestuur op eigen houtje straffen uitdelen, zonder dat de rechter de gegrondheid van die straf toetst?);
  3. het gebruik van openbare ruimte (de publieke ruimte wordt schaarser en verschillende groepen willen daar een uiteenlopend gebruik van maken. Moeten de conflicten die daarbij kunnen rijzen, per se repressief opgelost worden?);
  4. het democratisch recht om sociale actie te voeren (er zijn teveel feiten in het recente verleden waarbij GAS gebruikt wordt om actievoeren te beteugelen);
  5. over de willekeur van GAS (de ene gemeente wel, de andere niet);
  6. een manier om asociaal gedrag aan te pakken (hoe kan GAS daar het adequate middel voor zijn?). Alle vormen van overlast worden aangegrepen om niet te moeten spreken over de fundamenten van GAS.