GASvrijGent

TREFDAG GAS BELEID STAD GENT:  U vindt de besproken documenten en presentaties, het verslag van het paneldebat en het verslag van de namiddagsessie op de website van de Stad Gent: http://www.gent.be/eCache/THE/429.cmVjPTE4ODY1Mg.html

PERSBERICHT

Een groen, geel of rood bolletje?

GASvrijGent  is misnoegd over de GAS debatdag.

“Tref- en debatdag over de toepassing van de Gemeentelijke Administratieve Sancties in Gent”, zo luidde de uitnodiging van het Gentse stadsbestuur naar het ‘brede’ middenveld. De illusie was gewekt dat de vraag van GASvrijGent naar overleg en inspraak zou gehoord worden. Al snel bleek dat onze aanwezigheid slechts ‘opsmuk’ was. Neen, we zouden het niet hebben over mogelijke alternatieven voor GAS, of over de invulling van ouderlijke betrokkenheid, of over manieren om de verzuring in onze samenleving te bestrijden. “We zouden luisteren en bolletjes plakken bij compleet ongenuanceerde stellingen, geplukt uit de beleidsnota, die nog voer voor discussie ZOU zijn”, beaamt Kelly Franceus, stafmedewerker Masereelfonds. De titel vertelde alles: ‘het beleid dat Gent ZAL toepassen’. Bij een rood bolletje was je niet akkoord, bij een geel bolletje kon je een ‘maar..tenzij’ toevoegen, bij een groen was je akkoord met de stelling. Opvallend was dat de meerderheid van de leden van de werkgroepen groene bolletjes plakten. Hoe kon het ook anders? 80 van de 110 aanwezigen vertegenwoordigden stadsdiensten. “Het middenveld was duidelijk ondervertegenwoordigd, ze werd ronduit stiefmoederlijk behandeld”, vertelt Natasja Meersman, coördinator ABVV jongeren. Niet betrokken bij de voorafgaande werkgroepen die wél inhoudelijk debatteerden en niet betrokken bij de fameuze tref- en debatdag die bedoeld was om het middenveld te horen. Waarheidsgetrouw moeten we vermelden dat op één punt wel onze input gevraagd werd, namelijk voor het bedenken van een nieuwe naam voor het First Offenders Light project,  een alternatief, een afkooksel van het First offenders project dat minderjarigen begeleiding aanbiedt. “Hiermee wil men de idee  geven dat men in Gent geen leeftijdsverlaging doorvoert, maar eigenlijk wordt de leeftijdsbeperking volledig afgeschaft. Jongeren van amper negen jaar oud kunnen namelijk in het systeem van de First Offenders terecht komen” , haalde  Mathias Vander Hoogerstraete, coördinator TegenGAS, aan in zijn speech.

De burgemeester concludeerde de dag met de stelling dat er een draagvlak bestaat voor zijn beleidsplan, 70 % van de aanwezigen kleurden namelijk groen. Het stadsbestuur heeft hard gewerkt aan het GAS dossier, er werd geëvalueerd én het middenveld kon zijn zeg doen.. “Zowel de kritische bedenkingen van de Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen als van de jeugdraad werden echter  niet in rekening gebracht bij de conclusies”, vult Michaël Bouchez van HCA Oost-Vlaanderen eraan toe.  “Wat wel beter kan, dixit Termont,  is de communicatie, ze zouden het zelf overwegen om een GAS website of app te maken”.

Wow, we mogen tevreden zijn. Als middenveld, als Gentse burgers.

Namens GASvrijGent

———————

Opiniebijdrage in De Morgen, dd 09/04/2014:

David De Beukelaer schrijft namens de beweging TegenGAS. Mathias Vander Hoogerstraete is woordvoerder GASvrij Gent.

Lees hier het opiniestuk

—————————–

GASvrijGent blijft GASboetes bestrijden

BRON: Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140328_054

GENT – Het platform GASvrij Gent blijft ijveren voor een een stad zonder GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties), zo wordt gemeld nadat de Gentse burgemeester Daniël Termont het politiek akkoord voor het nieuwe GAS-beleid vrijdag had toegelicht.

“Het platform GASvrij Gent is verheugd met de bocht die het stadsbestuur van Gent vandaag maakt inzake de leeftijdsverlaging voor GAS”, zegt Mathias Vander Hoogerstraete. “Dat het stadsbestuur nu bewust kiest om de leeftijdsgrens voor GAS-boetes niet te verlagen naar 14 jaar, geeft duidelijk aan dat het protest van het Gentse middenveld reeds eerste resultaten heeft opgeleverd.”

Toch zegt Vander Hoogerstraete dat het niet doorvoeren van de leeftijdsverlaging “geldt als schaamlapje om de feitelijke uitbreiding van GAS in Gent te verdoezelen”. “GAS wordt uitgebreid voor parkeerovertredingen, maximumboetes worden opgetrokken voor herhaaldelijke feiten en de politie zal een onmiddellijke betaling kunnen eisen voor buitenlanders of daklozen zonder domicilie”, klinkt het.

Verdere repressie

Volgens Vander Hoogerstraete wordt het GAS-beleid “nergens gekoppeld aan een grondige aanpak van de sociale en economische oorzaken”.”Wildplassen los je op met publieke sanitaire voorzieningen, zwartrijden met gratis publiek transport, geluidsoverlast met investeringen in goedkope infrastructuur en bedelen of dakloosheid met degelijk werk voor iedereen”, klinkt het in een persbericht.

“Het stadsbestuur zet echter in op verdere repressie, ook voor minderjarigen onder de 14, via een light-versie van het First Offenders Project. Dit project biedt evenmin rechtswaarborgen voor minderjarigen en zet de repressiekraan nog verder open. Dit is alvast niet wat wij verstaan onder een kindvriendelijke stad.”

 ————————————————

Tref- en debatdag over GASbeleid in Gent : raadpleeg hier alle documenten: PB GASgentcorrectie 20140328_PU_BELEID GAS pers 20140407_NO_BELEIDSNOTA GAS 20140407_NO_Bijlage 1 – evaluatienota GAS 20140407_NO_Bijlage 2 – rapport first offenders 20140407_NO_Bijlage 3 – MODEL VAN PROTOCOLAKKOORD.zonder verkeer 20140407_PU_Bijlage 1b – GAS RAPPORTAGE 2012 + GENTSE FEESTEN 2013

————————

Nieuwjaarsactie12/01/2014

o_7a2cda69fa1bb78e_002

IMG_0001

IMG

Protest. Maak Gent GAS-vrij

Gisteravond werd in Gent geprotesteerd tegen het GAS-beleid. Onder de noemer ‘GAS-vrij Gent’ werd opgeroepen om de mogelijke uitbreiding van de lokale GAS-reglementering niet door te voeren en om integendeel van Gent een GAS-vrije stad te maken. Daartoe werden onder meer raamaffiches verspreid. De actie werd ondersteund door een coalitie van organisaties. Enkele foto’s.

Foto’s door Jean-Marie Versyp

———————————————————–

dinsdag 26 november 2013

Protest tegen GAS-boetes in Gent

GENT – Een honderdtal betogers kwam maandagavond samen aan de trappen van het stadhuis in Gent om te pleiten voor een GAS-vrije stad. Bedoeling van de organisatie ‘GASvrij Gent’ was om tijdens de stemming in de gemeenteraad haar stem te laten horen.
DeWereldMorgen.be -

Een kleine groep nam plaats in de openbare delen van de Gentse raadszaal waar de stemming zou plaatsvinden, terwijl andere betogers ook buiten aan de trappen van het stadhuis bleven protesteren.

Het punt over de GAS-boetes stond op de agenda van de gemeenteraad, het ging echter enkel over het aanstellen van een bemiddelingspersoon wanneer minderjarigen GAS-boetes krijgen. Het betrof hier punt 24 op de agenda. Er kwam echter geen stemming: toen werd gevraagd of iemand bezwaren had tegen 24, 25 en 26 kwam er geen reactie van de raad en werden deze unaniem goedgekeurd zonder stemming.

De actievoerders stelden dus vast dat er geen plaats was voor een discussie over het GAS-beleid van de stad Gent. Daarop verstoorden de actievoerders de gemeenteraad met de slogan: “Wat willen wij? Gent GAS-vrij!”.

De actievoerders stellen dat een uitbreiding van de GAS-boetes niet past in de ambitie van het stadsbestuur om van Gent een ‘leefbare stad op mensenmaat’ te maken.

Ook de titel ‘kindvriendelijkste stad van Vlaanderen’, waar Gent naar wil streven, vinden ze moeilijk te verzoenen met een burgemeester die de leeftijd voor GAS-boetes tot 14 jaar wil verlagen.

Ze vrezen bovendien dat maatschappelijk kwetsbare groepen het risico lopen om extra geviseerd te worden door deze nieuwe wetgeving. Zij maken immers meer gebruik van de publieke ruimte. Op die manier worden de sociale rechten van de burgers bedreigd.

Op het einde van de betoging werd via slogans en spandoeken kritiek geleverd op het ‘systeem’.

Tot ‘GASvrij Gent’ behoren de volgende organisaties: Masereelfonds Sisyphus i.s.m. TegenGAS, ABVV-jongeren, ACV Gent-Eeklo, ACLVB, ALS, Vredesactie, Samenlevingsopbouw Gent, Onafhankelijk Leven, Anjer, HCA Oost-Vlaanderen, Liga voor Mensenrechten, vzw JONG, Victoria Deluxe, Comac, LEF en Vrede.

DeWereldMorgen.be -
DeWereldMorgen.be -
DeWereldMorgen.be -
DeWereldMorgen.be -
DeWereldMorgen.be -
DeWereldMorgen.be -

Protest tegen GAS-boetes in Gent en Leuven

Door: redactie
25/11/13 – 19u38  Bron: Belga
© belga.

Voor de trappen van het Gentse stadhuis protesteerden vanavond een honderdtal actievoerders uit verschillende organisaties, verenigd in ‘GASvrij Gent’, tegen een mogelijke uitbreiding van de GAS-reglementering. De actie werd net voor de start van de Gentse gemeenteraad gehouden, die dat punt evenwel niet op de agenda plaatste. Ook in Leuven heeft een 50-tal personen heeft vanavond, in de marge van de gemeenteraad, op de Grote Markt in Leuven actiegevoerd. De manifestanten toonden een spandoek met daarop de tekst “Stop Gas”.

De actievoerders herinneren het stadsbestuur aan de ambitie om de ‘kindvriendelijkste stad van Vlaanderen’ te worden. Ze menen dat met GAS-boetes sociale rechten met de voeten getreden worden en dat maatschappelijk kwetsbaren meer risico lopen om beboet te worden. “Wij vragen van ons stadsbestuur om tegen de stroom in te gaan en van Gent een GASvrije stad te maken.” Om hun eis bij te zetten, startte GASvrij Gent enkele weken geleden met het verspreiden van raamaffiches. Op de actie vanavond scandeerden extreemlinkse militanten ook slogans tegen het ‘systeem’.Een deel van de actievoerders nam rond 19 uur, bij de start van de gemeenteraad, plaats op de publieksbanken. De politie lichtte hen een aantal bepalingen uit het huishoudelijk reglement toe, problemen zijn er voorlopig niet.GASvrij Gent is een coalitie van onder meer TegenGAS, Masereelfonds, ABVV Jongeren, ACLVB, Actief Linkse Studenten, Liga voor Mensenrechten, Vredesactie, VZW Jong, Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe, Onafhankelijk Leven, Anjer, HCA OOst-Vlaanderen, ACV Gent-Eeklo, Vrede, LEF, Comac en andere organisaties.
Leuvens protest
“Ook in Leuven worden er GAS-boetes gegeven voor absurde dingen zoals het uitkloppen van matten of het schudden aan bomen. Een groot deel van de 2.500 GAS-boetes werden vorig jaar opgelegd wegens het drinken van alcohol op de openbare weg na middernacht. Dergelijk gedrag heeft op zich echter niets te maken met geluidsoverlast noch met openbare dronkenschap”, aldus Lin De Witte van Comac, de jongerenafdeling van de PVDA.Ook Leuven moet eerder de oorzaken aanpakken dan “de symptomen van een ziek beleid” bestrijden. “Vorig jaar kregen 42 bedelaars een GAS-boete terwijl men de armoede op die manier toch niet uit de wereld kan helpen. Ook voor wildplassen worden er veel boetes gegeven terwijl er in de binnenstad nauwelijks openbare urinoirs te vinden zijn. De GAS-boetes gaan bovendien in tegen de scheiding der machten”, aldus De Witte.Comac Leuven verzamelde recentelijk in de Leuvense rechtsfaculteit meer dan duizend handtekeningen tegen de GAS-boetes. Het initiatief wordt binnenkort in samenwerking met de faculteitskring VTK ook in de ingenieursfaculteit gehouden. Naar aanleiding van deze petitie stelde Bernard Tilleman, decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid, vragen bij de wettigheid van een aantal van deze gemeentelijke administratieve boetes.———————————————————————

150 demonstranten voor een GAS-vrij Gent

26-11-2013 | Seppe Malfait

(bron: kif kif.be)

De nieuwe wetgeving raakt aan de democratische fundamenten van onze huidige democratie, aangezien de gemeente zowel wetgevende als rechterlijke macht bezit

GENT- Maandagavond 25 november protesteerden zo’n 150 mensen aan het Gentse stadhuis tegen het lokale beleid inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Het doel van deze actie was druk uit te oefenen op de gemeenteraad die deze avond samenkwam en jongeren te sensibiliseren en mobiliseren.

Ondanks protest van 213 middenveldsorganisaties, keurde het federaal parlement in mei 2013 een verstrenging van de GAS-wetgeving goed. Voortaan kunnen kinderen vanaf 14 jaar beboet worden en bedraagt de maximumboete 350 euro. Bovendien kunnen gemeentes GAS-boetes uitreiken voor een breder palet aan gedragingen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid om te beslissen wat overlast is en de strafmaat te bepalen ligt bij de lokale besturen.

Progressief Gent?

In het Gentse bestuursakkoord van sp.a-Groen en Open VLD staat te lezen dat het stadsbestuur het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) verder zal uitbreiden. De coalitie wil voor het nieuwe jaar uitmaken hoe het toekomstige GAS-beleid er zal uitzien.

TegenGAS

Een twintigtal organisaties, waaronder TegenGAS, comac, ALS en Masereelfonds, verzamelden om halfzeven maandagavond aan de trappen van het Gentse stadhuis. 150 betogers kwamen op straat om de afschaffing van het systeem te eisen. Volgens de organisatoren passen de ondemocratische en asociale GAS-boetes niet in het beleid van een stad die zich profileert als leefbaar, sociaal en kindvriendelijk.

Daarnaast deelden betogers raamaffiches uit. Dit maakt deel uit van een lopende GAS-vrij bewustmakings- en mobiliseringcampagne die met 20.000 affiches het straatbeeld wil domineren. Op deze manieren hopen de organisatoren het maatschappelijk debat aan te zwengelen.

Willekeurige en ondemocratische repressie

De demonstranten klagen de rekbaarheid van de definitie van overlast aan en de willekeur van de strafmaten.

Bovendien raakt de nieuwe wetgeving aan de democratische fundamenten van onze huidige democratie, aangezien de gemeente zowel wetgevende als rechterlijke macht bezit. De tegenstanders betwijfelen daarnaast of ambtenaren bevoegd en bekwaam zijn om overtredingen vast te stellen en de strafmaat te bepalen.

Het GAS-systeem bedreigt volgens hen de mensenrechten omdat ze normaal gedrag van kinderen en jongeren criminaliseert. De opposanten pleiten voor een sociale aanpak en preventie met oog voor de achterliggende oorzaken van onwenselijk gedrag waarbij de bescherming van het kind centraal staat.

———————————————————————

Overzicht van de ‘deur-aan-deur rondes’ : Kopie van IndelingGASvrijGent

———————————————————————-

We zoeken helpende handen om de 20 000 raamaffiches te verspreiden in Gent. Deur aan deur of bussen, jullie kiezen zelf!
Affiches kunnen afgehaald worden op de volgende afhaalpunten:

1. ABVV Oost-Vlaanderen / Ons Huis (hoofdkantoor)
Vrijdagmarkt 9
5e verdiep
9000 Gent
Natasja Meersman, Medewerker Linx+/Jongeren, 09/265.52.66
natasja.meersman@abvv.be
openingsuren: 8u30 – 17u

2. ABVV (bijkantoren)
Bevrijdingslaan 174
9000 Gent (Brugse Poort)
Zwijnaardsesteenweg 542
9000 Gent
Hundelgemsesteenweg 75
9050 Ledeberg
Victor Braeckmanlaan 167
9040 Sint-Amandsberg
Vierweegsestraat 22
9032 Wondelgem
Oostakkerdorp 24
9041 Oostakker
Gesloten 1ste werkdag van de maand.
Openingsuren
Ma. 9u-12u
Di. 9u-12u
Woe. 9u-12u
Do. 9u-12u & 14u-17u & 17u-18u30
Vrij. 9u-12u

3. ACLVB Regio Gent
Koning Albertlaan 93
9000 GENT
Ewald SERRAES
Zonesecretaris Tel. : 09/2438383
Fax : 09/2438389
regio.gent@aclvb.be
Ma. 8u30-11u45
Di. 8u30-11u45 & 14u-17u
Do. 8u30-11u45 & 14u-18u
Vrij. 8u30-11u45

4. Anjer
Sint-Jansvest 7
9000 Gent
Chantal Van Laeken, 09/223 89 54, anjer@skynet.be
Ma.-vrij. , telkens van 9u30-17u (best eerst mailtje of bellen)

5. Bibliotheek Brugse poort
Blazoenstraat 9
9000 Gent
maandag en donderdag van 16 tot 19 uur, woensdag van 14 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 12 uur.

6.Boekhandel/koffiebar ‘Paard van Troje’
Kouter 113-114
9000 Gent
gent@paardvantroje.be
09/330.08.83
ma: 13u-18u
di-zat: 10u-18u
zon: 9u-13u

7. De Vieze Gasten
Haspelstraat 31
9000 Gent
(Pierkespark)
Overdag, ’s avonds en weekend

8. Masereelfonds
Sint-Jansvest 7
9000 Gent
Kelly Franceus
09/225 38 53
gent@masereelfonds.be
Ma.-vrij. , telkens van 9u30-17u (best eerst mailtje of bellen)

9. Onafhankelijk Leven
Groot Begijnhof 31
9000 Gent
Marijke 09/255 44 40 Kantooruren

10. TegenGas & Actief Linkse Studenten
Distelstraat 8
9000 Gent
(stationsbuurt)
Mathias Vander Hoogstraeten mathiasvdh@gmail.com
0483/042208
Afspraak per mail of telefonisch

11. Trafiek vzw
Haspelstraat 37
9000 Gent
(Pierkespark)
woensdag tot zondag van 11u tot 20u

12. Victoria Deluxe
Dok Noord 4F-102
9000 Gent
Ewoud Dutellie 09/324 80 26 Kantooruren

13.Vrede
Dok Noord 4E
9000 Gent
Pieter Teirlinck 09/2334688 of pieter@vrede.be
Kantooruren behalve op vrijdag, best wel eerst een seintje per mail of telefonisch

14.Vzw JONG – Jeugdhuis Kaarderij
Kaarderijstraat 29
9000 Gent
(Brugse poort) Lieke De Jans 09/226 07 15
Lieke.DeJans@vzwjong.be
Telefonisch afspraak maken

15. Vzw JONG – Het Meisjeshuis Bevrijdingslaan 165
9000 Gent
(Brugse Poort) Lieke De Jans brugsepoort@vzwjong.be
of Lieke.DeJans@vzwjong.be
09/227 94 20 Overdag en ‘s avonds, best mailen of bellen

————————————————————————–

Lancering campagne GASvrijGent op dinsdag 22 oktober 2013 aan het Gentse stadhuis.

GASvrijGent en de reactie van Termont

GASvrijGent op AVS

————————————————————-

Geen GASboetes in Gent.

Wij willen een leefbare, sociale en kindvriendelijke stad voor iedereen!

Ook in Gent heeft de GAS-waanzin toegeslaan. Het vorige bestuur heeft het GAS-systeem als een beleidsinstrument geïnstalleerd in tal van domeinen. In het bestuursakkoord van het nieuwe SP.a-Groen-Open VLD stadsbestuur lezen we dat er, ondanks alle publieke verontwaardiging, een uitbreiding van het GAS-systeem komt. Dit strookt volgens ons niet met de ambitie om van Gent een “leefbare stad op mensenmaat” te maken.

Ondanks het ongezien protest van 213 middenveldorganisaties stemde in juni een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een uitbreiding van de GAS-wetgeving. Lokale besturen kunnen nu de leeftijd voor een GAS-boete verlagen naar 14 jaar, de toepassingsgebieden uitbreiden, een plaatsverbod invoeren en de boetes verhogen. Verschillende centrumsteden hebben reeds laten weten dat ze deze wetgeving niet zullen toepassen. Wat doet Gent?

 “Ook de brave burger die geen sneeuwballen gooit, wordt ooit GAS-slachtoffer.” (Jan Nolf, erevrederechter)

Het Gentse stadsbestuur zal eind 2013 beslissen hoe ze verder gaat met haar GAS-beleid. De Gentse beleidsmakers beweren graag dat Gent een progressief bestuur kent. Zal dit ook blijken uit haar daden? Gent wil volgens het bestuursakkoord de kindvriendelijkste stad van Vlaanderen worden. Dit is een moeilijk te behalen ambitie wanneer de burgemeester voorstander  is om de leeftijd voor GAS-boetes tot 12 jaar te brengen.

Het GAS-beleid maakt het maar al te gemakkelijk om met GAS-boetes sociale rechten met de voeten te treden. Maatschappelijk kwetsbare groepen die om verschillende redenen meer gebruik maken van de publieke ruimte, lopen ook het meeste risico om beboet te worden. Wij vragen van ons stadsbestuur om tegen de stroom in te gaan en van Gent een GASvrije stad te maken.

GASvrij Gent is een platform van Gentse organisaties en individuen die een stad willen zonder GASboetes en waar sociale oplossingen worden gebruikt om sociale problemen te lijf te gaan.

Om onze eis voor een GASvrije stad kracht bij te zetten roepen we alle verontruste Gentenaars op om maandag 25 november samen met ons te protesteren aan de trappen van het Gentse stadhuis. Die avond komt de Gentse gemeenteraad samen. Een talrijke aanwezigheid kan onze stem luid laten klinken.

 Iedereen welkom op de actie tussen 18u30 en 20u. 

Deze raamaffiche werd mogelijk dankzij de steun van onder andere volgende organisaties: TegenGAS, Masereelfonds, ABVV jongeren, ALS, Vredesactie, Samenlevingsopbouw Gent, Onafhankelijk Leven, ACLVB, Liga voor Mensenrechten,  vzw JONG, Victoria Deluxe, Anjer, HCA OOst-Vlaanderen, ACV Gent-Eeklo, Vrede, LEF, COMAC, SAP…

raamaffiche_1