Juridisch

Nieuwe procedure (aangepast met de wetswijzigingen), Hoe verloopt de procedure_nieuw

Regelgeving:

Het wetsontwerp van de nieuwe GAS-wet: samenvatting, memorie van toelichting, voorontwerp, advies van Raad van State, wetsontwerp en bijlagen: wetsontwerp 2013 GAS.

Opgelet!! Deze wet is nog niet gestemd door het federaal parlement, deze is dus nog niet van kracht.

Wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties: wet GAS 13 mei 1999.

Adviezen:

Het advies van VVSG betreffende het voorontwerp van de nieuwe GAS-wet: VVSG advies voorontwerp wet GAS.

Het advies van Jan Nolf van 15 april 2013aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van de nieuwe GAS-wet: Advies Kamercommissie BZ GAS Jan Nolf.